CONTACTEAZĂ-NE

Excelenţă în execuţia Instalaţiilor Complexe din Sectorul de Petrol și Gaze

INSPET S.A. este un Integrator de Infrastructură Energetică (Engineering, Procurement, Construction & Commissioning) cu vechime în Industria de Petrol și Gaze Naturale, este unul dintre liderii pieței românești de construcții de conducte magistrale, stații de uscare si de comprimare, având totodată o activitate relevantă în sectorul mentenanței și reabilitării combinatelor chimice și petrochimice, cât și al altor construcții specializate.

În funcție de tipologia proiectelor contractate, INSPET S.A. are experiență atât în poziția de Antreprenor General cât și de Constructor al proiectelor de infrastructură energetică sau lucrărilor de construcții civile. 

De-a lungul celor 30 de ani de activitate am realizat peste 300 de proiecte de mare anvergură, adevărate premiere pe plan național sau regional, proiecte de referință pentru Industria Românească de Petrol și Gaze, fiind de importanță strategică pentru securitatea sistemului energetic național și european.

Succesul managementului eficient al proiectelor desfășurate pentru beneficiarii noștri, din țară și străinătate, este susținut de:

 • 7 decenii de experiență în industria românească de specialitate
 • 30 de ani experiență ca și companie privată de sine stătătoare cu acționariat 100% românesc
 • Locul 1 în Topul Național al Firmelor pentru construcții de proiecte utilitare pentru fluide (timp de 13 ani)
 • Platformă Industrială, parc propriu de utilaje/echipamente și echipe multdisciplinare de lucru (peste 300 angajați)
 • Realizarea proiectelor la cele mai înalte standarde de calitate și oferirea garanției de bună execuție pentru lucrări
 • Sistem de Management Integrat „calitate – mediu – sănătate – securitate în muncă”, ce asigură execuția tuturor proiectelor la nivel de excelență, coerență și coeziune între activitățile din cadrul companiei.

Ca Antreprenor General/ Lider de Asociere suntem parte activă în asigurarea managementului de proiect și reprezentăm interfața între toate părțile implicate în desfășurarea proiectului și anume între beneficiarul final versus toți asociații, contractorii, furnizorii, subcontractorii specializați și echipele de lucru. Asigurăm astfel o excelentă comunicare, coordonare și organizare a tuturor activităților.

În general, rolul nostru începe cu faza de proiectare de bază și de detaliu a lucrărilor, procurarea și livrarea materialelor, utilajelor și echipamentelor necesare, asigurarea resurselor umane, organizarea de șantiere și coordonarea zilnică a lucrărilor, testarea și punerea în funcțiune, dar nu se limitează doar la acestea. În funcție de specificul contractual, dintre activitățile importante incluse în serviciul de Antrepriză Generală pot face parte și următoarele:

 • planificarea în detaliu a tuturor etapelor de realizare a proiectelor (de la obținerea autorizațiilor necesare, estimarea cheltuielilor și costurilor cu materialele și echipamentele necesare / resurse umane și până la predarea finală a construcției / instalației);
 • planificarea și coordonarea etapelor de livrare a materialelor de către furnizori la datele stabilite;
 • supervizarea întregii activități, realizarea și raportarea graficelor de execuție a lucrărilor și estimarea termenelor de predare în timp real;
 • implementarea și monitorizarea permanentă privind respectarea măsurilor de siguranță la locul de muncă și a celor de sănătate în muncă;
 • protejarea mediului înconjurător, inclusiv implementarea programelor de reciclare a deșeurilor;
 • managementul financiar pentru a bună gestionare a tuturor resurselor financiare aferente proiectelor, inclusiv garanții de bună execuție și diverse asigurări de riscuri;
 • urmărirea evoluției lucrărilor în perioada de garanție acordată;
 • realizarea serviciilor de mentenanță (dacă au fost cuprinse în contract).

De asemenea, pe parcursul lucrărilor, rolul nostru în calitate de Antreprenor General este de a găsi soluții adecvate situațiilor apărute ad-hoc și de a veni în timp util cu o abordare integrată astfel încât toți cei implicați în proiect să își continue activitatea în cele mai bune condiții.