CONTACTEAZĂ-NE

Construim un viitor solid: Patronatele din construcții colaborează cu Guvernul într-o întâlnire de lucru strategică

Într-un demers proactiv de sprijinire a sectorului construcțiilor, premierul Marcel Ciolacu a organizat la finalul lunii iunie, o întâlnire de lucru cu reprezentanții patronatelor din industrie, în scopul dezvoltării unui dialog concret și a identificării măsurilor necesare pentru promovarea și consolidarea acestui domeniu esențial al economiei românești.

În 2022, România, deși a avut război la granită (practic nu a beneficiat de cele mai favorabile premise geo-politice!) și inflație ridicată, a avut rezultate economice peste așteptări, în mare parte sectorului constucțiilor – și aici ne referim la cele de infrastructură și rezidențiale. Impactul sectorului construcțiilor în PIB-ul României a fost de 7%, așadar deloc de neglijat.

Guvernul consideră că dezvoltarea sectorului de materiale de construcții este esențială pentru susținerea creșterii economice și pentru îmbunătățirea infrastructurii naționale. Prin promovarea producției interne și reducerea dependenței de importuri, se dorește consolidarea capacității de producție a țării și crearea de noi locuri de muncă în sectorul construcțiilor.

Discuția s-a axat pe intenția guvernului de a furniza ajutoare de stat companiilor care doresc să realizeze investiții în fabrici de materiale de construcții. Această măsură are ca scop principal sprijinirea și stimularea dezvoltării sectorului de construcții din România. Prin această inițiativă, se urmărește să se creeze un mediu favorabil pentru investiții în industria materialelor de construcții, care să atragă atât companiile locale, cât și investitorii străini.

De asemenea, se anticipează că investițiile în fabrici de materiale de construcții vor duce la creșterea calității și diversificării produselor disponibile pe piață, ceea ce va contribui la îmbunătățirea standardelor de construcție și la realizarea proiectelor într-un mod mai eficient și durabil. Această inițiativă a guvernului vine în contextul în care industria materialelor de construcții se confruntă cu provocări majore precum dependența de importuri, fluctuațiile de preț și nevoia de modernizare. Prin sprijinirea investițiilor în fabrici de materiale de construcții, se urmărește să se asigure o producție locală competitivă și sustenabilă, care să contribuie la dezvoltarea sectorului și la consolidarea economiei României într-un mod real.

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate însă și o serie de alte teme importante, legate de domeniul construcțiilor. Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) a adus în discuție 10 puncte care reflectă preocupările și nevoile sectorului și urmăresc îmbunătățirea condițiilor de lucru și a legislației în domeniu.

Compania noastră, membră ARACO, a participat la această întâlnire de lucru și a fost reprezentată de Dl. Bogdan Pândaru, Director General Adjunct INSPET.

Plângerea prealabilă ARACO – ARIC

Primul punct pe agenda propusă vizează plângerea prealabilă ARACO – ARIC (Asociația Română a Inginerilor Consultanți) împotriva HG 375 din 18 martie 2022. În plângere se solicită revocarea sau efectuarea demersurilor necesare abrogării dispozițiilor I pct. 12 din HG nr. 375/2022[1] și, pe cale de consecință, a dispozițiilor art. 166 alin. (52), (53) și (54) din HG nr. 395/2016; a dispozițiilor Art. II pct. 12 din HG nr. 375/2022 și, pe cale de consecință, a dispozițiilor art. 161 alin. (52), (53) și (54) din HG nr. 394/2016; precum și a dispozițiilor Art. IV alin. 5 din aceeași HG nr. 375/2022. Textele normative nominalizate ridică o serie de probleme, cum ar fi nelegalitatea dispozițiilor criticate, precum și încălcarea principiilor securității juridice, neretroactivității, accesibilității și predictibilității legii. ARACO susține că este important să se aducă în discuție această plângere și să se clarifice situația sesizată. Patronatele doresc să primească un răspuns de la Guvern și să găsească o soluție pe cale amiabilă pentru a evita litigiile în instanță.

Lipsa predictibilității și lipsa resursei umane

Un al doilea punct al agendei l-au constituit discuțiile legate de lipsa predictibilității fiscale și resurselor umane. Patronatele din domeniu solicită menținerea facilităților fiscale pentru sectorul construcțiilor, cel puțin la nivelul actual al pragului care, în prezent, a fost modificat în jos la o treime față de cel anunțat inițial pentru o perioadă de 10 ani. De asemenea, se dorește evitarea schimbărilor frecvente în legislație și asigurarea unei resurse umane adecvate pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea industriei.

Lipsa libertății Supervizorilor de a lua decizii în interesul proiectului cu statut “independent”

O altă temă discutată a privit lipsa libertății supervizorilor de a lua decizii în interesul proiectului, cu statut „independent”. ARACO este de părere că, în prezent, supervizorii acționează, în cea mai mare parte, doar ca o simplă „curea de transmisie” a deciziilor. De aceea, o discuție despre rolul și responsabilitățile supervizorilor în proiectele de construcții este mai mult decât necesară.  Patronatele doresc ca supervizorii să aibă libertatea de a lua decizii în interesul proiectului, chiar dacă acestea contravin dorințelor beneficiarilor. În condițiile în care nu există un contract tip, iar beneficiarii abuzează de situație prin contracte proprii, o re-evaluare a contractelor de supervizare ar putea contribui la evitarea blocajelor și întârzierilor în proiecte, dar și a disputelor rezolvate în instanță sau prin arbitraj.

Schimbarea ordinii cronologice a organizării licitațiilor

Un punct important l-au constituit discuțiile privind schimbarea ordinii cronologice a organizării licitațiilor. S-a propus o modificare a ordinii în care sunt organizate licitațiile, astfel încât procesul de supervizare să aibă loc înaintea construcției. În ultimii ani, susține ARACO, s-au înmulțit situațiile în care constructorul este deja cunoscut la data organizării licitației de supervizare, pe criteriul „prețului cel mai scăzut”. Schimbarea propusă de asociație ar permite identificarea potențialelor probleme înainte de a începe lucrările și ar asigura o mai bună planificare și implementare a proiectelor.

Consolidarea Contractului Național (HG 1/2018)

S-a discutat, de asemenea, despre consolidarea Contractului Național (HG 1/2018), considerat o formă echilibrată și corectă de contract. ARACO dorește menținerea și îmbunătățirea acestui contract național pentru lucrări de construcții, care a adus un echilibru între beneficiari și constructori. Unele aspecte însă, cum ar fi emiterea garanției de bună execuție într-un termen mai realist (termenul actual, de numai cinci zile de la semnarea contractului fiind considerat a fi mult prea scurt) și asigurarea pe întreaga durată de viață a construcției (poliță pe care niciun asigurător nu o poate emite!), ar putea fi revizuite pentru a răspunde mai bine nevoilor industriei.

Clasificarea firmelor de construcții pe baza unor criterii apriori stabilite

Un alt punct al agendei l-a constituit mecanismul de clasificare a firmelor. ARACO propune implicarea unor organisme obiective în clasificarea firmelor de construcții (universități de specialitate, asociații profesionale, ONG-uri etc.), care să creeze și apoi să aplice un mecanism de clasificare al firmelor în funcție de criterii precum experiența similară, numărul de angajați, capacitatea financiară etc. Această clasificare ar putea permite firmelor să acceseze anumite categorii de lucrări în funcție de nivelul lor de dezvoltare.

Digitalizarea

Discuțiile au vizat și tema digitalizării proceselor în construcții. ARACO este de părere că ar trebui abordată în mod concret problema semnării electronice a documentelor și crearea unor platforme pentru comunicarea eficientă între beneficiari și constructori, pentru fiecare proiect în parte, pentru a avea un control asupra stadiului documentelor și a urgenta semnarea acestora. Implementarea unor soluții digitale ar putea contribui la reducerea birocrației și îmbunătățirea gestionării proiectelor.

Discrepanța între diferitele OUG-uri

Au fost semnalate, de asemenea, problemele legate de discrepanțele în reglementările privind ajustarea prețurilor, cauzate de diferitele OUG-uri care reglementează ajustarea prețurilor. Spre exemplu, a semnalat ARACO, formula polinomială de la art. 31 din OUG 64, care este cea mai fezabilă pentru proiectele de infrastructură rutieră, nu se poate aplica și la proiectele la care finanțarea provine din alte surse decât din fonduri europene. Patronatele doresc o abordare coerentă și uniformă în acest sens.

Aplicarea O.G.15/2021 pentru contracte de lucrări finanțate din fonduri bugetare

Un alt punct al agendei a vizat aplicarea O.G. 15/2021 pentru contractele de lucrări finanțate din fonduri bugetare (PNDL 1, PNDL 2 etc). ARACO consideră că este important să se discute modalitățile de aplicare a ordonanței de guvern referitoare la contractele de lucrări finanțate din fonduri bugetare, cum ar fi cele ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Redimensionarea cuantumului GBE (garanției de bună execuție)

Nu în ultimul rând, patronatele din construcții doresc o discuție despre nivelul adecvat al garanției de bună execuție și posibilele ajustări necesare în acest sens, pentru redimensionarea cuantumului GBE (garanția de bună execuție).

Aceste propuneri tematice abordate în cadrul întâlnirii de lucru cu patronatele din data de 23.06.2023 reflectă preocupările și necesitățile sectorului construcțiilor, fiind discutate în cadrul reuniunii cu scopul de a identifica soluții și de a îmbunătăți condițiile și reglementările din domeniu.

ARACO este o asociaţie patronală, profesională, neguvernamentală și apolitică, organizată pe baza liberei asocieri a membrilor săi, înființată în 1990 pentru promovarea intereselor economice şi tehnice ale unităţilor de construcţii-montaj, cercetare-proiectare, de mecanizare şi producţie de utilaje pentru construcţii, cu capital de stat, mixt sau privat. Din anul 2000, ARACO este organizaţie confederativă cu reprezentativitate la nivel naţional. Membră a sistemului naţional de dialog social cu sindicatele, ministerele, guvernul şi autorităţile locale, ARACO participă la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi în ramura construcţiilor.

********

INSPET este companie membră ARACO și anul acesta a obținut prestigiosul „Trofeu al Calității ARACO” pentru constribuția adusă în cadrul proiectului BRUA („Dezvoltarea pe teritoriul României a culoarului de transport gaze Bulgaria-România-Ungaria-Austria”, 2018-2020) – cel mai mare proiect de investiții din istoria industriei gazeifere românești, cu obiectiv principal în dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale din România și Europa. (Beneficiar: TRANSGAZ SA).

Premiul de excelență ne-a fost acordat pentru execuția celor 3 Stații de Comprimare gaze naturale (PODIȘOR – jud. Giurgiu, BIBEȘTI – jud. Gorj și JUPA – jud. Caraș-Severin) ce sunt parte integrantă a acestui proiect. INSPET a fost Liderul Asocierii Consorțiului format din 7 companii, colaborarea fiind un succes atât pentru execuția stației PODIȘOR (unde compania noastră și-a asumat inclusiv rolul de execuție în calitate de constructor), cât și pentru stațiile BIBEȘTI și JUPA. Această distincție ne motivează să continuăm lucrul la standarde de calitate foarte înaltă, să fim partener de încredere pentru proiecte viitoare de interes comun ale Uniunii Europene și ale țării noastre.

Puteți afla noutăți și mai multe informații despre compania INSPET pe LinkedIn, Facebook, YouTube și pe site-ul www.inspet.ro.