CONTACTEAZĂ-NE

Suntem dedicați excelenței în Infrastructura de Petrol și Gaze Naturale iar acest lucru este posibil și datorită parteneriatelor și afilierilor cu Asociațiile Profesionale, Patronatele și Grupurile Industriale de profil, cărora le mulțumim cu acest prilej

Echipa INSPET

CCIR
CCIPH
PEC
ECH2A
ARACO
ARA
Proiecte infrastructură energetică petrol și gaze | Antrepriză Generală | INSPET SA
INSPET SA este membru Camera de Comerț și Industrie a României | www.inspet .ro

CCIR

Camera de Comerț și Industrie a României este unul dintre cele mai importante foruri de reprezentare a oamenilor de afaceri români din ultimii 150 de ani. Exponentă a economiei libere de piață, Camera de Comerț și Industrie a României contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri și implicit, a României.

INSPET SA este membru Camera de Comerț și Industrie Prahova | www.inspet .ro

CCIPH

Camera de Comerț și Industrie Prahova este organizația neguvernamentală de utilitate publică, creată în scopul de a oferi sprijin dedicat pentru comunitatea de afaceri a județului nostru, Prahova.

INSPET S.A. este recunoscută de către CCIR și Camera de Comerț și Industrie Prahova drept lider în categoria firmelor de profil

INSPET SA este membru Pactul Climatic European | www.inspet .ro

PEC

Pactul Climatic European este o inițiativă ce face parte integrantă din Pactul Verde European / Green Deal – susținută de Comisia Europeană și are ca principal obiectiv protejarea mediului natural al Europei și implementarea economiei circulare.  Este o invitație pentru societate la nivel holistic (comunități locale, industrie, companii, unități de învățământ etc.) – să participe activ cu acțiuni în domeniul climei, în demersul către o economie verde și Europă mai ecologică.

ECH2A

European Clean Hydrogen Alliance (Alianța Europeană pentru Hidrogen Curat) este grupul industrial în care companiile de profil și reprezentanții societății civile construiesc strategiile viitorului cu adresabilitate directă către modul în care Hidrogenul poate contribui la atingerea obiectivelor privind neutralitatea climatică.

Compania INSPET este membru activ al ARACO – Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții | www.inspet .ro

ARACO

Compania INSPET este membru activ al ARACO – „Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții„, Asociație patronală, profesională, nonprofit, recunoscută de Guvernul României ca partener de dialog. De peste 30 ani, această Asociație susține și promovează interesele economice, financiare, de calitate și sociale ale unităților de construcții-montaj, cercetare-proiectare, de mecanizare și producție de utilaje pentru construcții, cu capital de stat, mixt sau privat.

ARA

Asociaţia Română a Apei, ARA, este asociaţia profesională ce promovează managementul durabil al resurselor de apă, prin integrarea serviciilor de alimentare cu apă, serviciilor de canalizare și tratare a apei uzate în conceptele de dezvoltare și protecția mediului. În acest sens, asociația are la bază următorii piloni: antreprenori, profesionişti şi furnizori ce acționează congruent în realizarea investițiilor și proiectelor în domeniul apei.