CONTACTEAZĂ-NE

Suntem dedicați excelenței în Infrastructura de Petrol și Gaze Naturale iar acest lucru este posibil și datorită parteneriatelor și afilierilor cu Asociațiile Profesionale, Patronatele și Grupurile Industriale de profil, cărora le mulțumim cu acest prilej

Echipa INSPET

CCIR
CCIPH
ECH2A
PEC
ARACO
UNIPET

CCIR

Camera de Comerț și Industrie a României este unul dintre cele mai importante foruri de reprezentare a oamenilor de afaceri români din ultimii 150 de ani. Exponentă a economiei libere de piață, Camera de Comerț și Industrie a României contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri și implicit, a României.

CCIPH

Camera de Comerț și Industrie Prahova este organizația neguvernamentală de utilitate publică, creată în scopul de a oferi sprijin dedicat pentru comunitatea de afaceri a județului nostru, Prahova.

INSPET S.A. este recunoscută de către CCIR și Camera de Comerț și Industrie Prahova drept lider în categoria firmelor de profil

ECH2A

European Clean Hydrogen Alliance (Alianța Europeană pentru Hidrogen Curat) este grupul industrial în care companiile de profil și reprezentanții societății civile construiesc strategiile viitorului cu adresabilitate directă către modul în care Hidrogenul poate contribui la atingerea obiectivelor privind neutralitatea climatică.

PEC

Pactul Climatic European este o inițiativă ce face parte integrantă din Pactul Verde European / Green Deal – susținută de Comisia Europeană și are ca principal obiectiv protejarea mediului natural al Europei și implementarea economiei circulare.  Este o invitație pentru societate la nivel holistic (comunități locale, industrie, companii, unități de învățământ etc.) – să participe activ cu acțiuni în domeniul climei, în demersul către o economie verde și Europă mai ecologică.

ARACO

Compania INSPET este membru activ al ARACO – „Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții„, Asociație patronală, profesională, nonprofit, recunoscută de Guvernul României ca partener de dialog. De peste 30 ani, această Asociație susține și promovează interesele economice, financiare, de calitate și sociale ale unităților de construcții-montaj, cercetare-proiectare, de mecanizare și producție de utilaje pentru construcții, cu capital de stat, mixt sau privat.

UNIPET

Organizația Patronală UNIPET, integrată organizatoric în Uniunea Patronală Gaz Romania, are un rol important prin faptul că promovează politici de reglementare stabile și predictibile și creează condiții favorabile pentru dezvoltarea afacerilor și derularea muncii, susține și apără interesele membrilor lor în relația cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane fizice și juridice.