Depozitarea subterană a gazelor
BENEFICIAR: ROMGAZ - DEPOGAZ PLOIEȘTI
Tip proiect:
ECPM
Scopul proiectului:
Creșterea capacităților de depozitare subterană a sistemului național de gaze naturale
Poziţia INSPET S.A.:
Antreprenor General
Obiectul lucrărilor:
Proiectare de bază și de detaliu, procurare și livrare conducte și echipamente, lucrări de montaj (excavații, suduri țevi și instalare a peste 160 km conducte, lucrări mecanice, electrice, protecții, vopsitorii) teste, punerea în funcțiune, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2007-2010