Execuție diferite tronsoane de conductă magistrală 31km, din cadrul proiectului BRUA Lot 2
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
CPM
Scopul proiectului:
Diversificarea surselor de gaze naturale a țărilor europene și securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze
Poziţia INSPET S.A.:
Asociat și Constructor, consorțiu format din 9 companii
Obiectul lucrărilor:
Lucrări construcții montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, transport
Perioada de realizare:
2018-2020