CONTACTEAZĂ-NE
Lucrări de instalații complexe în domeniul
Petrolului și Gazelor Naturale
PROIECTE INTEGRATE REALIZATE LA NIVEL DE EXCELENȚĂ
DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ NAȚIONALĂ
Realizarea Stației de Comprimare Gaze Naturale de la Onești, Județul Bacău
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Creșterea capacității de aprovizionare cu gaze naturale a zonei de Nord-Est a României, precum și de transport gaze naturale înspre Republica Moldova.
Poziţia INSPET S.A.:
Antreprenor General
Obiectul lucrărilor:
Proiectare de bază și de detaliu, procurarea și livrarea de compresoare, echipamente, materiale, conducte, lucrări de montaj (instalarea compresoarelor, suduri conducte de legătură, lucrări mecanice, electrice, AMC, protecții, vopsitorii, civile), teste, punerea în funcțiune, managementul proiectului.
Perioada de realizare:
2020-2022
Realizarea Stației de Comprimare Gaze Naturale de la Podișor, Județul Giurgiu, din cadrul proiectului BRUA Lot 1
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Diversificarea surselor de gaze naturale a țărilor europene și securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze
Poziţia INSPET S.A.:
Lider Asociere al Consorțiului format din 7 companii
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale (cu excepția compresoarelor), utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2018-2020
Realizarea Stației de Comprimare Gaze Naturale de la Bibești, Județul Gorj, din cadrul proiectului BRUA Lot 1
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Diversificarea surselor de gaze naturale a țărilor europene și securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze
Poziţia INSPET S.A.:
Lider Asociere al Consorțiului format din 7 companii
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale (cu excepția compresoarelor), utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului.
Perioada de realizare:
2018-2020
Realizarea Stației de Comprimare Gaze Naturale de la Jupa, Județul Caraș-Severin, din cadrul proiectului BRUA Lot 1
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Diversificarea surselor de gaze naturale a țărilor europene și securitatea alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze
Poziţia INSPET S.A.:
Lider Asociere al Consorțiului format din 7 companii
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale (cu excepția compresoarelor), utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2018-2020
Realizarea Stației de Comprimare și Uscare Gaze Naturale de la Sărmășel
BENEFICIAR: ROMGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Mărirea capacității de înmagazinare și a capacității de extracție
Poziţia INSPET S.A.:
Contractor general
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale, utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2013-2016
Dezvoltare și Modernizare Stație de Compresoare ȘINCA
BENEFICIAR: TRANSGAZ
Tip proiect:
EPCC
Scopul proiectului:
Mărirea capacității de transport către București
Poziţia INSPET S.A.:
Contractor general
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale, utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2015
Livrarea și instalarea a 5 compresoare de câmp pe structură de gaze depletate de la Românești, Retiș, Nocrich, Nadeș și Beia
BENEFICIAR: ROMGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Mărirea capacității de extracție din câmpurile depletate
Poziţia INSPET S.A.:
Contractor general
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale, utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2007-2008
Dezvoltare și Modernizare Stație de Compresoare URZICENI – M2
BENEFICIAR: ROMGAZ
Tip proiect:
EPCC
Scopul proiectului:
Mărirea capacității de înmagazinare
Poziţia INSPET S.A.:
Contractor general
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale, utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2011-2015
Dezvoltare și Modernizare Stație de Compresoare ROMAN
BENEFICIAR: ROMGAZ
Tip proiect:
EPCC
Scopul proiectului:
Mărirea capacității de înmagazinare și a capacității de extracție
Poziţia INSPET S.A.:
Contractor general
Obiectul lucrărilor:
Procurare materiale, utilaje, echipamente, lucrări montaj – mecanice, electrice, AMC, izolații, vopsitorii, managementul proiectului
Perioada de realizare:
2013-2015
Livrarea și instalarea a 3 compresoare de câmp pentru structurile de gaze de la Sânmartin, Balda și Grebeniș
BENEFICIAR: ROMGAZ
Tip proiect:
EPCM
Scopul proiectului:
Creșterea capacității de furnizare a gazelor naturale către sistemul național
Poziţia INSPET S.A.:
Antreprenor General
Obiectul lucrărilor:
Proiectare de bază și de detaliu, procurarea și livrarea de compresoare, echipamente, conducte, lucrări de montaj (instalarea compresoarelor, suduri conducte de legătură, lucrări mecanice, electrice, AMC, protecții, vopsitorii, civile), teste, punerea în funcțiune, managementul proiectului.
Perioada de realizare:
2009-2011