CONTACTEAZĂ-NE

INSPET S.A. este o companie românească de tradiție, cu capital integral privat, ai cărei acționari sunt angajații, managementul, foștii angajați și urmașii acestora

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație implementează hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare a Companiei, stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare, numește conducerea executivă și supraveghează activitatea acesteia.

Ciprian E. PăltineanuPreședinte, membru executivEconomist, MBA, 29 ani de experiență profesională
Paula VoineaVice-Președinte, membru neexecutivInginer, 50 ani de experiență profesională
Andreea VoineaMembru neexecutivEconomist, MBA, 26 ani de experiență profesională
Mircea StroeMembru neexecutivAvocat, Esq, 26 ani de experiență profesională
Șerban TănăsescuMembru neexecutivEconomist, 24 ani de experiență profesională
Aura MustățeaMembru executivEconomist, MFin, 23 ani de experiență profesională
Bogdan PândaruMembru executivInginer, MSc, 12 ani de experiență profesională

Gândirea strategică, soliditatea echipei și obiectivele asumate pe termen lung reprezintă baza succesului și plasarea INSPET în top-ul sectorului strategic al constructorilor de infrastructură energetică. Cu o tradiție extinsă de performanță, determinare și claritate în implementarea modului de creștere durabilă, contribuim la atingerea țintelor climatice ale Uniunii Europene, ducem mai departe viziunea succesorilor și le suntem recunoscători pentru munca și efortul lor”

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Consiliul de Administrație deleagă conducerea Companiei către conducerea executivă, care implementează strategia și politicile de dezvoltare ale Companiei, cât și alte însărcinări primite de la Consiliul de Administrație, reprezintă legal INSPET S.A., angajează personalul, aprobă încheierea de contracte și angajamente a Companiei și în general se ocupă cu execuția mandatului primit de la Consiliul de Administrație, în interesul Companiei și al tuturor stakeholder-ilor acesteia.

Ciprian E. Păltineanu

Director General

„Mi-am asumat rolul de catalizator între mediul extern și mediul intern al Companiei, implementarea strategiei de dezvoltare, identificarea oportunităților de extindere în proiecte de infrastructură energetică strategică, precum și consolidarea culturii organizaționale, generând valoare pentru comunitate, clienți, angajați și acționari.”

Aura Mustățea

Director Financiar & Administrativ

„Abordarea globală a analizei și auditului tuturor aspectelor financiar-administrative ale activităților INSPET, precum și planificarea investițiilor, evaluarea rentabilității (ce au toate ca obiectiv comun creșterea valorii companiei) sunt parte din responsabilitățile ce îmi revin ca Director Financiar & Administrativ.”

Bogdan Pândaru

Director General Adjunct

“Susțin buna desfășurare a activităților operaționale, în acord cu strategia de dezvoltare a companiei și obiectivele de performanță. Comunicarea cu partenerii și respectarea obligațiilor contractuale sunt prioritare, dar în același timp propun proiecte care pot valorifica expertiza departamentelor și îmbunătăți stilul de lucru.

SPECIALIȘTII INSPET

Excelența în Infrastructura de Petrol și Gaze înseamnă pentru noi, cei peste 300 specialiști INSPET, sute de proiecte derulate pentru industria de petrol și gaze din România și din țările învecinate, plus multe alte lucrări de construcții montaj pentru beneficiari importanți. Suntem mândri de toate aceste proiecte realizate în mod sustenabil. Suntem oameni dedicați și pasionați de Petrol & Gaze și am investit în total peste 60.000.000 ore muncă pentru a construi cu succes tradiția performanței a peste 30 ani de activitate în acest domeniu în cadrul companiei INSPET.”

50+
ingineri, subingineri maiștri, tehnicieni
100+
sudori, lăcătuși, strungari, cazangii
70+
mașiniști, operatori, macaragii, șoferi
20+
zidari, dulgheri, alți muncitori calificați
20+
economiști, contabili, programatori
60+ mil.
ore de muncă în 30 ani activitate

Zi de zi construim nu doar infrastructură.
Construim Încredere!