CONTACTEAZĂ-NE

Principiile de guvernanță corporativă INSPET S.A. reprezintă corelarea între regulile stabilite intern, codurile de Bune Practici pentru organizarea modului de lucru și politicile cadru de reglementare cu impact asupra întregii activități a companiei, asupra conducerii și administrării într-un mod care să armonizeze viziunea tuturor părților interesate.

Codul de Etică, Ghidul Regulilor de Concurență, Sistemul de Management Integrat (calitate-mediu-sănătate-securitate muncă) fac parte din valorile corporative și sunt aplicate în mod profesionist, în activitatea curentă.

Cele mai importante roluri ale implementării politicilor de reglementare menționate de practicile unei bune Guvernanțe Corporative a companiei noastre constau în protejarea intereselor acționarilor și în fapt, armonizarea tuturor părților interesate – acționari, administratori, manageri, angajați, clienți, parteneri de afaceri, furnizori, autorități etc., întrucât acest mod de lucru induce transparență și eficiență în toate activitățile și procesele de lucru.

Transparența și eficiența activităților și proceselor din cadrul INSPET S.A. sunt puncte cheie deoarece este important să avem o imagine în timp real, informații obiective și de calitate înaltă pentru a putea defini viziunea pe termen lung, a lua decizii de investiții care să susțină dezvoltarea durabilă a companiei.  

În prezent, Guvernanța Corporativă este o necesitate, iar punerea în practică a tuturor acestor principii crează o legătură strânsă între acționari și companie, oferind un model de stabilitate, productivitate și profitabilitate.

Cod etica INSPET SA | www.inspet.ro
Cod etica INSPET SA | www.inspet.ro

COD DE ETICĂ

Codul de Etică este documentul prin care sunt statutate principiile de etică profesională, valorile și misiunea care se regăsesc în cultura organizațională a companiei și pe baza cărora își desfășoară activitatea INSPET S.A. Acest document este pentru uzul intern al companiei, la toate nivelurile ierarhice, pentru noii angajați dar și pentru cei deja activi în companie. În același timp, Codul de Etică este disponibil și pentru uzul extern al companiei, pentru colaboratorii și partenerii care vor să aibă o imagine comprehensivă a stilului nostru de lucru.

Regulile de Etică și Conduită menționate în prezentul document sunt parte integrantă din cultura noastră și ne bazăm pe fiecare dintre noi, angajați, colaboratori, parteneri să le respectăm în totalitate.

Download PDF

Cod etica INSPET SA | www.inspet.ro
Cod etica INSPET SA | www.inspet.ro

GHID REGULI DE CONCURENŢĂ

Scopul elaborării acestui ghid este de a conștientiza beneficiile conformării și riscurile încălcării legislației concurenței și de a prezenta modul stabilirii, implementării la nivelul companiei noastre, INSPET S.A., a programului de conformare cu regulile de concurență.

Concurenţa între companii (de stat, private sau mixte) joacă un rol foarte important în dinamica economiei și pieței, în general, având beneficii directe asupra consumatorilor. De aceea, legea interzice comportamentele de piaţă ale companiilor care împiedică, restrâng ori denaturează concurenţa. În Ghidul elaborat de INSPET S.A. se regăsesc toate obiectivele politicii de concurenţă și aplicabilitatea lor, menționate în Ghidul privind Conformarea cu Regulile de Concurență, redactat de Consiliului Concurenţei.

Download PDF

CERTIFICĂRI

INSPET S.A. își desfășoară activitatea în baza unui Sistem de Management Integrat care a fost auditat de organisme internaționale reputabile și a fost certificată în conformitate cu următoarele standarde:

  • ISO 9001 Sistemul de management al calității
  • ISO 14001 Sistemul de management al mediului înconjurător
  • ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale
  • ISO 27001 Sistemul de management al securității informației

Toate certificările și autorizațiile sunt parte importantă din preocuparea companiei pentru îmbunătăţirea continuă a propriilor standarde de lucru, a performanțelor dar și a desfășurării activității în totală conformitate cu legislația și reglementările actuale din domeniul de activitate.

Obiectivul principal al implementării Sistemului de Management Integrat „calitate – mediu – sănătate – securitate în muncă” este de a executa toate proiectele la nivel de excelență și de a menține buna reputație a INSPET S.A. pe piața generică și pe piața de profil.

Integrarea sistemelor de management are efecte pozitive asupra întregii activități, existând o coerență și coeziune între activitățile din cadrul companiei. Acest mod de lucru este relevant pentru orice firmă, dar este cu atât mai important pentru compania noastră, care activează cu preponderență într-un mediu strict reglementat, cum este cel al sectorului Infrastructurii de Petrol și Gaze. Imaginea holistică a tuturor procedurilor, fluxurilor de transmitere a informațiilor și documentelor, sistemelor de control etc. denotă faptul că INSPET S.A. este o companie matură, cu situație solidă și proiecte de viitor coerente.

Sistemul de Management Integrat este o necesitate în cazul companiilor mature, cu viziune de dezvoltare pe termen lung

Sistem Management Integrat | INSPET S.A.

ISO 9001

Sistemul de Management
al Calităţii

Sistem Management Integrat | INSPET S.A.

ISO 14001

Sistemul de Management al
Mediului Înconjurător

Sistem Management Integrat | INSPET S.A.

ISO 45001

Sistemul de Management al Sănătăţii
și Securităţii Ocupaţionale

ISO 27001

Sistemul de Management al
Securităţii Informaţiei

Cine sunt clienţii noștri