CONTACTEAZĂ-NE

Termeni și condiţii

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului www.inspet.ro / www.inspet-ploiesti.ro

INSPET S.A. a realizat site-ul www.inspet.ro pentru a-şi informa audiența (clienţi sau/și potențiali clienți) despre serviciile/produsele/proiectele oferite. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Drepturi de proprietate intelectuală

INSPET S.A. este deţinătorul site-ului www.inspet.ro. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate conceptele integrate în acest site sunt proprietatea INSPET S.A. sau a unor terţi care au autorizat INSPET S.A. să le utilizeze.

Reproducerile, de orice natură ale site-ului www.inspet.ro şi/sau ale serviciilor şi/sau proiectelor care sunt reproduse pe site, având inclusiv modificări parţiale sau integrale a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la INSPET S.A., sunt strict interzise.

Informații cu privire la produse și servicii

Paginie prezentate în site-ul www.inspet.ro constituie o prezentare generală a serviciilor oferite de către INSPET S.A., fiind cu titlu informativ și deci nu trebuie considerate ca o ofertă contractuală.

INSPET S.A. realizează ca Prestator orice colaborare pe baza unui contract agreat și semnat de comun acord cu Beneficiarul (cu atribuire directă sau obținut prin licitație), iar toate responsabilitățile / obligațiile și drepturile INSPET S.A. sunt menționate în Anexele aferente Contractului respectiv.

Limitarea responsabilității

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, INSPET S.A. sau afiliaţii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

Drept aplicabil

Prezentele condiții, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor condiţii generale sau din accesarea sau funcţionarea site-ului se supun dreptului intern român.

Limba condiţiilor generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.