Cu enormă tristețe vă aducem la cunoștință trecerea în eternitate a dlui. Inginer Nicolae PÂNDARU,
Director General Adjunct și Vice-Președinte al Consiliului de Administrație al INSPET SA Ploiești.
Detalii..
CONTACTEAZĂ-NE
3 mai, 2022

Despre investiții din surse proprii, Top 50 companii construcții și recapitalizarea companiei INSPET, despre infrastructura de conducte, inclusiv rețeaua de distribuție a apei și irigații – într-un prim interviu din seria Revistei Food Biz, ce l-a avut invitat pe Președintele Consiliului de Administrație și CEO-ul INSPET S.A., Ciprian Paltineanu.

Mai multe detalii regăsiți aici.

 

 

5 aprilie, 2022

Consiliul de Administrație al INSPET S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al INSPET S.A. Ploiesti înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova la nr. J29/21/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J29/21/1991, Cod unic de înregistrare 1357410, atribut fiscal RO, în temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societății și în conformitate cu art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 10.05.2022, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiești, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” sau în cazul în care participarea nu va fi permisă în incintă ca urmare a măsurilor aplicabile, Adunarea se va ține la orele 11:30 la punctul de lucru al societății INSPET S.A. Ploiești din Baza Industrială Ploiești Vest, str. Mărășești nr. 287A, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare pentru anul 2021.
  2. Aprobarea raportului de audit al situațiilor financiare întocmite pentru anul 2021.
  3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021.
  4. Aprobarea propunerii de trecere a profitului aferent anului 2021 la profit nerepartizat, în vederea asigurării bazei de capital necesar executării lucrărilor și menținerii ratei de solvabilitate a societății.
  5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
  6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022.
  7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico-financiar al anului 2021.
  8. Prelungirea mandatului auditorului financiar până la 31.12.2022 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze și să semneze actul adițional la contractul cu acesta.
  9. Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și vor efectua toate formalitățile legale privind publicarea acestora, înregistrările la Oficiul Registrului Comerțului, și inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectării acestor formalități.
  10. Diverse

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procurile se depun în original la registratura societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și de a vota în cadrul acesteia, aparține acționarilor INSPET S.A. înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.04.2022, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al societății din Ploiești, str. Democrației nr. 15, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 15:00.

În cazul în care, la data fixată pentru ședință, nu se întrunește cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 11.05.2022, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiești, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” sau în cazul în care participarea nu va fi permisă în incintă ca urmare a măsurilor aplicabile, Adunarea se va ține la orele 11:30 la punctul de lucru al societății INSPET S.A. din Baza Industrială Ploiești Vest, str. Mărășești nr. 287A și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ciprian Emanuel Păltineanu

––––––––––––––––

Acest anunț poate fi vizualizat și în ziarul local online Telegrama.

24 martie, 2022
17 martie, 2022

A 5-a conferință din seria ”Movers and Shakers”, dedicată Energiei: „Fit for 55 și economia circulară” găzduită de Comisia pentru Energie, Infrastructură energetică și Resurse Minerale din Senatul României

 

1 februarie, 2022

Album Parteneri | Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, resilient and safe society | Ediția a 6-a din seria “Împreună protejăm România”

30 ianuarie, 2022

Premiul de Excelență pentru Contribuția Majoră la Construcția BRUA oferit în în cadrul Galei „Împreună protejăm România” 

24 ianuarie, 2022

„Premiul de Excelență” pentru activitatea profesională, curajul și viziunea companiei INSPET S.A., oferit în cadrul Galei „Împreună protejăm România” 

„Suntem onorați să primim acest premiu cu atât mai mult cu cât suntem o companie 100% românească ce activăm de peste 30 ani în domeniul infrastructurii energetice de petrol și gaze, în proiecte strategice de interes național. Privim cu încredere la viitor, cu toate provocările dar și oportunitățile acestuia și vă asigurăm că vom rămâne în continuare Constructorul de care aveți nevoie.” a declarat Bogdan PÂNDARU, Directorul General Adjunct INSPET SA.

Organizatori: Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică.

 

 

15 noiembrie, 2021

O abordare holistică despre domeniul infrastructurii energetice, proiecte de interes național și strategii pe termen mediu și lung – împreună cu Ciprian E. PALTINEANU, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație INSPET SA,  într-un interviu dedicat aniversării a 30 de ani de activitate a Companiei. Interviul complet îl regăsiți aici.

Mulțumim Energy Industry Review pentru profesionalism și deschiderea către companiile românești!

 

 

10 noiembrie, 2021

Panelul „Mediu” | Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, resilient and safe society | Ediția a 6-a din seria “Împreună protejăm România”

10 noiembrie, 2021

Panelul „Petrol și Gaze” | Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, resilient and safe society | Ediția a 6-a din seria “Împreună protejăm România”